Adatvédelem

Adatvédelem

Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató

Tájékoztatjuk az Érdeklődőket és a Regisztrálókat az általunk kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelésével kapcsolatos gyakorlatról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedésekről, valamint az érintettek jogairól és azok gyakorlásának módjáról.

1. Adatkezelő: DR. ÉP-TEST Egészségügyi és Szolgáltató Kft.– Adatkezelési gyakorlata az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényen alapszik.

2. A kezelt adatok köre: Regisztrálók esetében • név • e-mail cím • telefonszám • egyéb üzenet/közlendő (megadása önkéntes)

3. Az adatkezelés célja: A rendelkezésre bocsátott személyes adatokat abból a célból kezeljük, hogy az érdeklődőket, regisztrálókat a szolgáltatásainkról vagy a kezelés időpontjának változásáról telefonon, vagy elektronikus úton közvetlenül tájékoztathassuk. Az érdeklődő számára történik szolgáltatásainkról direkt marketing célú tájékoztatás nyújtása e-mailen, vagy hírlevél küldésével.

4. Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja az érdeklődő, vagy regisztráló önkéntes hozzájárulása.

5. Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelés az érdeklődő esetén a regisztráció, vagy az értesítés kérés elküldésének napján kezdődik. Az érdeklődő törlési kérelméig, vagy a regisztráció, illetve a keresési értesítéshez való hozzájárulás visszavonásáig tart.

6. A honlap üzemeléséről: A szervereinken tárolt, kezelt adatok vonatkozásában minden szükséges biztonsági lépést, szervezési és technikai intézkedést megtesz az adatok legmagasabb szintű biztonsága, illetve a jogosulatlan megváltoztatása, megsemmisítése, felhasználása megakadályozása érdekében. Informatikai rendszerünk olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

7. Az érintettek jogai: Az érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni az általunk kezelt rá vonatkozó személyes adatokról. Kérheti azok helyesbítését, módosítását, megváltoztatását, törlését. Adatainak törlését az érintett e-mailen keresztül kérheti. A kérelem benyújtásától számított lehető legrövidebb idő alatt, legkésőbb 15 napon belül eleget teszünk a kérésnek. Az elektronikus leveleket, egyéb ajánlatokat a info@dreptest.hu e-mail címről küldjük ki, ugyanezen a címen kérheti regisztrációjának törlését.

8. Jogorvoslat: Az érintett az adatainak kezelésével kapcsolatos sérelem esetén beadvánnyal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., posta cím: 1530 Budapest, Pf. 5., telefon: +36 (1) 391-1400, Fax: +36 (1) 391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu), vagy pert indíthat a lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes törvényszéken.

Tájékoztatjuk az Érdeklődőket és a Regisztrálókat az általunk kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelésével kapcsolatos gyakorlatról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedésekről, valamint az érintettek jogairól és azok gyakorlásának módjáról.

1. Adatkezelő:

DR. ÉP-TEST Egészségügyi és Szolgáltató Kft.– Adatkezelési gyakorlata az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényen alapszik.

2. A kezelt adatok köre:

Regisztrálók esetében• név• e-mail cím• telefonszám• egyéb üzenet/közlendő (megadása önkéntes)

3. Az adatkezelés célja:

A rendelkezésre bocsátott személyes adatokat abból a célból kezeljük, hogy az érdeklődőket, regisztrálókat a szolgáltatásainkról vagy a kezelés időpontjának változásáról telefonon, vagy elektronikus úton közvetlenül tájékoztathassuk. Az érdeklődő számára történik szolgáltatásainkról direkt marketing célú tájékoztatás nyújtása e-mailen, vagy hírlevél küldésével.

4. Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja az érdeklődő, vagy regisztráló önkéntes hozzájárulása.

5. Az adatkezelés időtartama:

Az adatkezelés az érdeklődő esetén a regisztráció, vagy az értesítés kérés elküldésének napján kezdődik. Az érdeklődő törlési kérelméig, vagy a regisztráció, illetve a keresési értesítéshez való hozzájárulás visszavonásáig tart.

6. A honlap üzemeléséről:

A szervereinken tárolt, kezelt adatok vonatkozásában minden szükséges biztonsági lépést, szervezési és technikai intézkedést megtesz az adatok legmagasabb szintű biztonsága, illetve a jogosulatlan megváltoztatása, megsemmisítése, felhasználása megakadályozása érdekében. Informatikai rendszerünk olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

7. Az érintettek jogai:

Az érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni az általunk kezelt rá vonatkozó személyes adatokról. Kérheti azok helyesbítését, módosítását, megváltoztatását, törlését. Adatainak törlését az érintett e-mailen keresztül kérheti. A kérelem benyújtásától számított lehető legrövidebb idő alatt, legkésőbb 15 napon belül eleget teszünk a kérésnek.
Az elektronikus leveleket, egyéb ajánlatokat a info@dreptest.hu e-mail címről küldjük ki, ugyanezen a címen kérheti regisztrációjának törlését.

8. Jogorvoslat:

Az érintett az adatainak kezelésével kapcsolatos sérelem esetén beadvánnyal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., posta cím: 1530 Budapest, Pf. 5., telefon: +36 (1) 391-1400, Fax: +36 (1) 391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu), vagy pert indíthat a lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes törvényszéken.